Gids om STOSAG correct op te nemen in aanbestedingen

De werkgroep STOSAG krijgt signalen dat de STOSAG norm dikwijls niet goed wordt opgenomen in de bestekken. Veel voorkomende fouten zijn dat slechts wordt geëist dat het systeem conform STOSAG moet zijn of dat er reeds een techniek wordt omschreven. Om te zorgen dat de juiste functionaliteit op de gewenste wijze wordt geïmplementeerd, dient er gedetailleerd te worden beschreven welke functionaliteit u wenst te hebben.

De stuurgroep STOSAG heeft een speciaal voor aanbestedende partijen het document ‘toelichting STOSAG bij aanbesteding’ opgesteld. Zoals de naam al doet vermoeden geeft dit document uitleg over hoe STOSAG in het bestek omschreven dient te worden.

Onder het kopje ‘Over STOSAG’ kunt u het document toelichting STOSAG bij aanbestedingen terug vinden.