STOSAG versie 2.0 uit

Nieuwe versie van de openstandaard uit
De Stuurgroep Open Standaarden Afval- en Grondstoffen (STOSAG) heeft een nieuwe versie van de open standaard vrijgegeven: STOSAG versie 2.0. Op basis van deze standaard wisselen alle techniek- en softwareleverancier die betrokken zijn bij (huishoudelijke) afvalinzameling, data uit. In de vernieuwde STOSAG standaard zijn alle praktijkpunten die voortkomen uit 4 jaar gebruik verwerkt. De nieuwe versie is niet backward compatible.  
Met deze open standaard kan in de afvalindustrie op een uniforme manier gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen bijvoorbeeld minicontainers, (ondergrondse) containers, uitleesapparatuur en chips van verschillende leveranciers. Hierdoor kunnen alle betrokken partijen gegevens uitwisselen, onafhankelijk van het gebruikte systeem of de leverancier. In de STOSAG zijn zowel leveranciers als publieke inzamelaars vertegenwoordigd, en NVRD en TNO zijn nauw betrokken.

Historie
Afvalinzameling en ICT zijn niet meer los van elkaar te zien. Of het nu gaat om routeoptimalisatie tools, track- en trace-systemen of diftarregistratie. Ook inzamelmiddelen worden steeds meer uitgerust met ICT-ondersteunde systemen. Denk aan chips in minicontainers, readers op inzamelvoertuigen en ondergrondse containers.
Het is voor gemeenten en inzamelaars belangrijk meer inzicht te krijgen in het afvalgedrag van huishoudens. Deze gegevens zijn onder meer belangrijk voor de onderbouwing van de afvalstoffenheffing. In gemeenten waar de heffing afhankelijk wordt van de registratie van geautoriseerde aanbiedingen, zoals in diftar-systemen, geldt dit des te meer.
Het is daarom belangrijk dat er betrouwbare en volledige informatie wordt verkregen. Voor de continuïteit, transparantie, efficiency en kwaliteit van container- , pas- en datamanagement zijn beheerders gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering van het containermanagement. Dit is dan ook één van de drivers achter de ontwikkeling van de STOSAG standaarden geweest. De NVRD commissie STOSAG draagt bij aan het ontwikkelen, beheren en vrij verspreiden van de standaard.

Huidig
De STOSAG standaard wordt ondertussen volop toegepast in de markt. Dennis de Jong, voorzitter van de commissie STOSAG: “We kunnen stellen dat elke inzamelaar al (delen van) de STOSAG standaard toepast, of het nu de gestandaardiseerde chip of milieupas is, of gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met de backoffice. Er is ook geen leverancier in onze markt meer die niet STOSAG compliant kan leveren. Daar zijn we trots op. Net als dat we trots zijn op de forse financiële besparingen die inzamelaars mede door STOSAG realiseren. Wel merken we dat vooral kleinere publieke inzamelaars nog niet precies weten wat STOSAG voor hun kan betekenen. STOSAG kan nog steeds verder groeien in bekendheid, we willen bijvoorbeeld aandacht gaan besteden aan hoe de STOSAG standaard toegepast kan worden in inkoop en aanbestedingen“, zegt De Jong.