Werkgroep STOSAG opent weg voor HDX

Op 5 November 2013 is de werkgroep STOSAG wederom bij elkaar gekomen. Belangrijk gesprekspunt was de vraag of ook HDX chips in de STOSAG normen opgenomen zouden moeten worden. Het bezwaar hiertegen was destijds dat Texas Instruments het monopoly had op de levering van deze chips, waardoor er de facto sprake was van een zgn. 'vendor lock-in'. Nu het patent van TI verlopen is telt dit bezwaar niet meer. Ook anderszins zijn er geen belemmeringen meer om de toepassing van HDX chips uit te sluiten van de STOSAG normering.

De werkgroep  STOSAG adviseert daarom aan de stuurgroep STOSAG om HDX chips toe te staan binnen de STOSAG normen. De stuurgroep zal daar op 3 december aanstaande over beslissen.

De werkgroep vroeg wel aandacht voor de communicatie hierover naar gemeenten en  afvalbedrijven die bestekken voor aanbestedingen opstellen. Nu reeds merken sommige werkgroepleden dat inkopers niet altijd goed geïnformeerd zijn over de STOSAG normen waardoor in aanbestedingsbestekken soms hinderlijke fouten worden gemaakt. Het risico daarop neemt toe wanneer ook HDX chips binnen de norm worden toegelaten. De beide chip typen zijn namelijk niet zomaar onderling uitwisselbaar. Inkopers moeten zich dus goed bewust zijn van de verschillen.