STOSAG verheugd over nieuwe feiten omtrent HDX-chips

De Stuurgroep Open Standaarden Afval- en Grondstoffen (STOSAG) heeft kennis genomen van het publiekelijk bekendgemaakte bericht van branchevereniging KLAIR over het niet opnemen van half duplex (HDX) chips in de open standaarden voor containermanagementsystemen. STOSAG kan zich vinden in de genoemde argumenten, maar was tot op heden niet op de hoogte van de nieuw genoemde feiten in het persbericht. De werkgroep staat open voor een nadere toelichting door branchevereniging KLAIR om de open standaarden te kunnen optimaliseren.

KLAIR refereert terecht aan de argumenten die de toepasbaarheid van HDX-chips in de open standaarden tot nu toe beperkten. Namelijk de gepatenteerde levering  van de HDX chips door  één  leverancier  en het ontbreken van multireaders voor zowel  HDX als  FDX chips ( FDX chips zijn wel onderdeel van de STOSAG standaard). Beide genoemde punten verhinderen momenteel een leveranciersonafhankelijke datakoppeling, waarvoor de STOSAG open standaarden in het leven zijn geroepen. Dit is  ook zo uitgewisseld  in de werkgroep  die de standaarden beheert en waarin KLAIR ook vertegenwoordigd is. Volgens het bericht van  KLAIR zijn er op bovengenoemde twee  nieuwe feiten te melden, die nog niet met de werkgroep gedeeld zijn.


De procedures van STOSAG zijn gericht op transparantie en zorgvuldigheid in het beheer en de ontwikkeling van de standaarden ( meer informatie www.stosag.nl). De werkgroep biedt alle belanghebbenden, waaronder KLAIR, de gelegenheid om nieuwe feiten en ontwikkelingen die voor het beheer en ontwikkeling van de standaarden relevant zijn in te brengen.  Mochten de bezwaren tegen de HDX chip wegvallen dan zal de werkgroep de stuurgroep adviseren over eventuele aanpassing van de standaarden. Werkgroep STOSAG nodigt branchevereniging KLAIR uit om conform de afgesproken werkwijze binnen STOSAG  de werkgroep nader te informeren  en mogelijk  nieuwe feiten toe te lichten.