Nieuwe bestanden online

Onder het menu item 'Downloads' zijn een groot aantal nieuwe bestanden te vinden. Zo zijn o.a. de leeswijzer, de notulen van de afgelopen werkgroepbijeenkomsten en nieuwe versies van de errata bladen toegevoegd.

De leeswijzer is een document om snel inzicht te krijgen in waar de STOSAG standaarden voor bedoeld zijn. Voor part 0, part 2 en part 3 van de standaard zijn er nieuwe versies van de errata bladen, waarin de in de werkgroep behandelde maintenance request zijn verwerkt. Tevens is er een nieuwe versie van een tweetal codelijsten geplaatst en zijn nu ook alle XSDs, WSDLs en voorbeeld XML bestanden terug te vinden op de website.