Links

Ondersteunende organisaties:

De volgende afvalinzamelaars zijn aangesloten bij de STOSAG:

De onderstaande leveranciers supporten de STOSAG-standaarden:

Onder regie van Transport en Logistiek Nederland is de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) ontwikkeld.