Over STOSAG

De Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen (STOSAG) is in 2010 begonnen als initiatief van 10 bedrijven/diensten in de afvalbranche en de NVRD om open standaarden voor de sector te ontwikkelen, beheren en toe te passen. Het initiatief werd ondersteund door het rijksprogramma Nederland Open in Verbinding (NOIV).

Door de STOSAG zijn inmiddels vijf standaarden ontwikkeld, waarvan vier betrekking hebben op een afzonderlijk proces van informatie uitwisseling en één op de technische informatie uitwisseling. De processen die momenteel in scope van de STOSAG standaard zitten zijn:

  1. Communicatie tussen chipkaarten en (ondergrondse)verzamelcontainers met toegangsidentificatie.
  2. Communicatie tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagen.
  3. Communicatie tussen verzamelcontainerscontainers en back-office systemen.
  4. Communicatie tussen de systemen op de inzamelwagen en back-office systemen.

Daarnaast is er voor de communicatie koppelvlakken 3 en 4 een standaard vastgesteld voor de technische wijze van informatie uitwisseling.

De afvalinzameling werkt in toenemende mate met autorisatie van het gebruik van inzamelmiddelen met behulp van ICT-ondersteunde systemen. Deze behoefte ontstaat mede door de afvalstoffenheffing en regulering van de dienstverlening door gemeenten. In gemeenten waar de heffing afhankelijk wordt van de registratie van geautoriseerde aanbiedingen, zoals in diftar-systemen, geldt dit des te meer. De daarvoor vereiste betrouwbare en volledige uitwisseling van informatie is één van de drivers geweest achter de ontwikkeling van de STOSAG standaarden.

Voor de continuïteit, transparantie, efficiency en kwaliteit van container- en pasmanagement zijn databeheerders gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering van het containermanagement. De STOSAG draagt hieraan bij middels haar vrij te gebruiken open standaarden.

Voor meer informatie over de inhoud van de STOSAG standaarden kunt U onderstaande leeswijzer raadplegen.

 

Waarmerk Forum Standaardisatie 

BijlageGrootte
20140903 - STOSAG - Leeswijzer.pdf655.43 KB
Toelichting STOSAG bij aanbestedingen.pdf114.73 KB